BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

ANASAYFA BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

Anne ya da babanın hükümlü ya da tutuklu olması müşterek çocuklar ile kişisel ilişki kurulmasına engel değildir.

(Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 12.02.2009 Tarih, 2008/15787 Es. Ve 2009/2053 Kr.)İşverenin işi ile ilgili yapılan bir toplantı sırasında işçiye amiri tarafından üzerine doğru küllük fırlatmak suretiyle kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu, öte yandan başka bir toplantı sırasında yine yapılan işi küçümser bir şekilde işyeri yetkilisinin davacı işçinin yanağına dokunduğu "makas aldığı" anlaşılmaktadır. Bu davranışların işçiyi depresyona soktuğu somut olarak kanıtlanmış olması sebebiyle işçi lehine manevi tazminata hükmedilmelidir.

(Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 28.02.2019 T, 2015/32526 Es. Ve 2019/5034 Kr.)  


Kurusıkı silah patlatmak gürültüye neden olma kabahatini oluşturur.

(Yargıtay Ceza Genel Kurulu 07.03.2019 Tarih, 2019/ 50 Es. Ve 2019 / 176 Kr.)


 İşe iade davası devam ederken işçinin başka bir işyerinde işe başlaması 4 aylık işe başlatmama tazminatının kabulüne engel değildir.

(Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 16.05.2018 Tarih, 2015/7-1828 Es. Ve 2018/1093 Kr.)


Boşanma davasında erkeğin gelirinin bulunmaması, kadının boşanmada tam kusurlu olması veya kadının çalışıyor olması kadın yararına tedbir nafakası hükmedilmesine engel değildir.

(Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/2-1891 Es.  Ve 2018/1577 Kr.)


Kadının borcu nedeniyle birikmiş nafaka alacağının haczi mümkün değildir.

(Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 15.01.2019 Tarih, 2018/4928 Es. Ve 2019/242 Kr.)


Davacı işçinin işyerinde başka bir işçi ile sarıldığı olayda işçinin eylemi ahlaka, doğruluk ve bağlılığa aykırı güven sarsıcı hareket niteliğinde olup işverence iş akdinin feshi haklı nedenle fesihtir.

(Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2017/ 19255 Es. Ve 2018 / 1241 Kr.)Erkeğin, eşinin istememesine rağmen erkek arkadaşlarını eve davet ettiği olayda evlilik birliğinin temelden sarsıldığı kabul edilmiş olup Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan bu kararı “eviniz lokanta, eşiniz de o lokantanın aşçısı değildir” sözleriyle duyurmuştur.

(Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2016/ 10936 Es. Ve 2018 / 1949 Kr.)Evlilik birliği içerisinde eşine karşı aşırı cimri davranılan olayda Yargıtay aşırı cimri davranmayı eşe karşı ekonomik şiddet olarak kabul etmiş ve boşanmaya neden olan olayda kusur saymıştır.

(Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2018/ 6942 Es. Ve 2018 / 13653 Kr.) 


Sosyal medya üzerinden bir başkasına küfür edildiği olayda, küfür eden ile birlikte bilgisayarın internete bağlandığı hat sahibinin de edilen küfür nedeniyle tazminat ödeme sorumluluğu bulunmaktadır.

(Yargıtay 4.Hukuk Dairesi 06.03.2019 Tarih, 2016/16612 Es. Ve 2019/1233 Kr.)


İşçinin işyerinde bir başkasına ait olan ve dolu olduğu anlaşılan çikolata paketini evindeki dikiş ve iğne ipliklerini koymak için izinsiz alması doğruluk ve bağlılığa uymayan bir davranış niteliğinde olduğu ve güven sarsıcı bu eylemi nedeniyle 16 yıllık kıdemi olduğu işyerindeki iş akdinin işveren tarafından feshinin haklı olduğu kabul edilmiştir.

(Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 07.02.2018 Tarih, 2015/ 1591 Es. Ve 2018 / 185 Kr.)


İşçinin işyerinde sürekli dedikodu yapmak suretiyle huzursuzluk çıkarması, çalışanların eşlerini arayıp onların mahrem bilgilerini paylaşması sonucu iş sözleşmesinin feshedilmesi haklı nedenle fesihtir.

(Yargıtay 7.Hukuk Dairesi 25.02.2016 Tarih, 2015/ 38348 Es. Ve 2016 / 4300 Kr.)


Sitede gerçekleşen hırsızlık olayı nedeniyle oluşan maddi kayıplardan site yönetiminin sorumluluğu bulunmaktadır. Site yönetiminin sitenin güvenliği için güvenlik şirketiyle anlaşmış olması site yönetiminin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak site yönetimi güvenlik şirketi ile birlikte sorumlu olacaktır. Zira site yönetimi bina sakinlerinden aldığı aidatlar ile sitenin güvenliğini sağlamakla mükelleftir.

(Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 23.01.2018 Tarih, 2015/ 37496 Es. Ve 2018 / 481 Kr.)


İşçinin yasak olmasına rağmen işverene ait araç içerisinde sigara içmesi geçerli fesih nedeni olup işçi tarafından açılan işe iade davasının reddi gerekmektedir.

(Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 21.11.2019 Tarih, 2019/3216 Es. Ve 2019/20614 Kr.)


Çalıştığı fabrikanın üretim müdürüne “beceriksiz ve cehalet abidesi” diyen işçinin iş akdinin feshedilmesi geçerli fesih nedeni olarak kabul edilmiştir.

(Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 04.02.2020 Tarih, 2019/9106 Es. Ve 2020/1557 Kr.)


Site yöneticisi olan davacı ile aynı sitede ikamet eden davalının, sitede yapılacak tadilatların ücreti konusunda yaşadıkları tartışma esnasında site yöneticisine yönelik olarak sarf ettiği “Hırsızsın” sözleri site yönetimine yönelik ağır eleştiri mahiyetinde olup ifade özgürlüğü kapsamında kalmaktadır.

(Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 13.02.2019 Tarih, 2016/15577 Es. Ve 2019/649 Kr.)

 


Davalı erkeğin kadına “oğlum” diye hitap ettiği, eşinin şişmanlığı ile ilgili olarak “popon sepet gibi” şeklinde aşağılayıcı beyanlarda bulunduğu, ters ilişkiye zorladığı olayda erkeğin ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden davacı-karşı davalı kadın en azından eşinin maddi desteğini yitirmiş olup, bu vakıalar aynı zamanda kişilik haklarına saldırı niteliğindedir.

(Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 24.10.2017 Tarih, 2016/6232 Es.  2017/11551 Kr.)


Aldatılan eşin, aldatan eşin ilişkide olduğu üçüncü kişiden aldatma eylemi sebebiyle manevi tazminat talep ettiği olayda, Yargıtay sadakat yükümlülüğünün sadece eşe ait olması sebebiyle üçüncü kişiden tazminat talep edilmesini kabul etmemiştir.

(Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2.06.2015 Tarih 2014/14493 Es. Ve 2015/7208 Kr.)


Davalının davacı ile ikinci kez evlenmesi ve anlaşmalı olarak boşanması ilk boşanma kararında hükmedilen alacaklarla ilgili davacıyı ibra ettiğini göstermez.

(Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 26.11.2014 Tarih, 2014/24654 Es. 2014/23984 Kr.) 


Erkeğin eşine karşı ilgisiz olduğu, eşini sürekli özel günlerde ve sosyal ortamlarda yalnız bıraktığı olaylarda kusurlu olup kadın tarafından boşanma sebebidir.

(Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 04.10.2016 Tarih, 2015/20218 Es. Ve 2016/13513 Kr.)  


Davacı kadının ekonomik durumunun davalı (kocadan) daha iyi olması veya davacı kadının çalışması davalı (kocayı) tedbir nafakası yükümlülüğünden kurtarmaz. Ortak giderlere (elektrik, su, telefon, kira, yakıt parası vs.) katılma yükümlülüğünü tamamen ortadan kaldırmaz. Bu durum sadece nafaka miktarının takdirinde etkili olabilir.

(Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 08.12.2016 Tarih, 2016/20894 Es. Ve 2016/14341 Kr.)


"Allah belasını versin" sözleri tanrısal ceza dileme, beddua anlamında olup, tahkir ve tezyif içerdiğinden söz edilemez.

(Yargıtay Ceza Genel Kurulu 03.07.2001 Tarih, 2001/9-132 Es 2001/155 Kr.)


Trafik polisi olarak görev yapan davacının, görevi sırasında ve görevinin gereklerini yerine getirdiği sırada, hatalı park edilmiş olan aracına cezai işlem uygulanan davalının "terbiyesizler, Allah belanızı versin" şeklindeki  polis memurunun söz konusu tepkiye sebep olabilecek herhangi bir hukuka aykırı davranışının bulunmadığı, davalının eyleminin o sırada görevini yapmakta olan davacının toplum içerisinde küçük düşmesine, itibarının ve otoritesinin sarsılmasına neden olması sebebiyle ifade özgürlüğü kapsamında kalmayıp hakaret suçunu oluşturur.

(Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 09.04.2019 Tarih, 2017/1687 Es. Ve 2019/427 Kr.)  


Sebep önemli olmaksızın davacı kadın evlilik birliği içinde sadece kızlık soy ismini kullanmak istemektedir. Kızlık soy isminin kullanmak istemek için haklı bir gerekçenin bulunmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.

(Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 30.09.2015 Tarih, 2014/2-889 Es. Ve 2015/2011 Kr.)


Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. İncelemeye konu olayda, sanığın defol git diyerek evrakı katılanın yüzüne fırlatması şeklindeki eyleminde, sözlerle birlikte gerçekleştirilen fiilin, katılanın onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte olması sebebiyle hakaret suçunu oluşturmaktadır.

(Yargıtay 18. Ceza Dairesi 21.11.2017 Tarih, 2017/7107 Es. Ve 2017/13333 Kr.)


Sözleşmenin imzalandığı tarihte tüketiciye kredi açarken kendi alacağını, menfaatleri doğrultusunda adi kefalet ya da maaştan ödeme taahhüdüyle teminat altına alırken, tüketicinin ölümü halinde eş ve çocuklarını koruyacak şekilde kredi borcunun sigortalanması konusunda bilgilendirme yapmaması hukuken korunamaz. Banka kredi hakkında bilgilendirme yükümlülüğünün yapıldığını ispat etmek zorundadır. Dolayısıyla banka kredi sözleşmesinde hayat sigortası talep edecekse riziko konusunda tüketiciyi aydınlatmalıdır.

(Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 01.12.2016 Tarih, 2015/31586 Es. Ve 2016/22675 Kr.)


Erkeğin, askerde olduğu durumlarda başkaca bir geliri de yoksa nafaka ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. 

(Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2016/ 20116 Es. Ve 2018 / 7820 Kr.)


Gürültüye neden olma suçunun belli bir mağduru yoktur. Toplumda yaşayan herkes bu suçun mağduru olabilir. Gürültünün belli olmayan bir kimseye karşı yapılması bu suçu TCK'nın 123. maddesindeki kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan ayırmaktadır. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun faili belli bir kimseyi hedef almakta iken, Gürültüye neden olma suçunun faili belli bir kimseyi hedef almamaktadır. Dolayısıyla gürültüye neden olma suçu somut tehlike suçu olup suçun oluşması için herhangi bir kişinin sağlığının bozulması gerekli olmayıp, gürültünün insan sağlığını tehlikeye düşürmeye elverişli olması yeterlidir.

(Yargıtay 18.Ceza Dairesi Esas: 2017/ 6863 Es. Ve 2019 / 3251 Kr.)


Ceza davasında her zaman tanık dinletilebilmesinin tek bir istisnası vardır: Açığa atılan imzanın kötüye kullanılmasında tanık dinletilemez. Burada yazılı delille ispat şartı vardır. Yargıtay burada özel hukuk davasında tanık dinletemediği için kişi sorumlu değilken, ceza davasında tanık dinletilip sorumlu olmaması için böyle bir uygulamaya gidilmiştir.  

(Yargıtay Büyük Genel Kurul 24.03.1989 Tarih, 1988/1 Es. Ve 1989/2 Kr.)