BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

ANASAYFA BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK


B v T Hukuk ve Danışmanlık olarak, sır saklama yükümlülüğümüz ve vekil-müvekkil ilişkisinin tarafımıza yüklemiş olduğu etik kurallar çerçevesinde; Sigorta Hukuku kapsamında gerek Türk vatandaşlarımıza gerekse yabancı uyruklu kişilere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan sigorta hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Büro olarak verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:  • Trafik Kazalarından Kaynaklanan Her Türlü Uyuşmazlıkların Çözümü İçin Gerekli Hukuki İşlemlerin Yapılması.
  • Ölüm ve Cismani Zarardan Kaynaklanan Tazminat Davalarının Açılması ve Takibi.
  • Zarar Sigortalarından Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözüme Kavuşturulması İçin Gerekli Hukuki İşlemlerin Yapılması.
  • Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvurulması, Sürecin Yönetilmesi ve Sonuçlandırılması.
  • Tehlike Sigortalarından Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözüme Kavuşturulması İçin Gerekli Hukuki İşlemlerin Yapılması.
  • Hayat Sigortalarından Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözüme Kavuşturulması İçin Gerekli Hukuki İşlemlerin Yapılması.
  • Ayrıca Sigortacılık Faaliyetine İlişkin Olarak Kanunun Sigorta Şirketleri ve Acenteleri İçin Aradığı Gerekli Hukuki Yapının Tesisinin Sağlanarak Eksikliklerin Tespit Edilmesi.
  • Sigorta Hukukundan Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi ve Benzeri Konularda Hukuki Hizmet Vermekteyiz.