BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

ANASAYFA BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

BvT HUKUK VE DANIŞMANLIKAv. Burak YAVUZ

2018 yılında Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Henüz mezun olmadan çalışmaya başladığı Arık Hukuk Bürosundan 2019 yılında ayrılarak kurucu ortak sıfatı ile B & T Hukuk ve Danışmanlık bürosunu kurmuştur. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli alanlarda çalışmalarda bulunmuştur.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Ceza Hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku, Şirketler Hukuku alanlarında çeşitli sertifikaları bulunmaktadır.

Özellikle Kişisel verilerin korunması hukuku, şirketler hukuku, temel hukuk/borç ilişkilerinden kaynaklanan sair alanlardaki birçok makalesi çeşitli yayın organları tarafından yayınlanmıştır.


Av. Temel Can İNAN 

2017 yılında Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2015 yılında henüz öğrenciyken Kayaaltı Hukuk Bürosunda çalışmaya başlamıştır. Öğrencilik hayatını ve mesleğinin ilk günlerini bu büroda verimli bir eğitim alarak tamamlamıştır. Akabinde 2019 yılında kurucu ortak sıfatı ile B & T Hukuk ve Danışmanlık bürosunu kurmuştur.

Başta Tüketici Hukuku ve Aile Hukuku olmak üzere, Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Kira Hukuku alanlarında çeşitli çalışmalar yapmış, birçok seminere katılım sağlayıp sertifika almıştır.

Aile ve Kişiler Hukuku, Tüketici Hukuku ve özel hukuk ilişkileri alanlarındaki birçok makalesi çeşitli yayın organları tarafından yayınlanmıştır.


İLKELERİMİZ

Şeffaflık: Dava süresince yapılan işlemlerin müvekkil tarafından takibi açısından müvekkillerin erişim sağlayabileceği bir sistem kurulmuştur. Bu sistemde, sistemi kullanmayı kabul eden her müvekkile kullanıcı adı ve şifre verilmekte, müvekkiller sisteme kullanıcı adı ve şifresi ile erişim sağlayarak dosya hakkında geçmişte yapılan duruşma ve işlemleri, bir sonraki duruşmada yapılacak olan işlemleri ve duruşma tarihlerini görebilmektedir. Yine “karşılıklı şeffaflık” ilkesinin bir gereği olarak iş takibinde gereken başarının sağlanması için müvekkillerden uyuşmazlık konusu hakkındaki bilgilerin eksiksiz olarak aktarılması istenilmektedir.

Güncellik: Büromuzun başarısındaki en önemli etkenlerden biri “güncellik” ilkesine bağlılığımızdır. Her gün hatta her saat yeni bir kanunun/kararın çıktığı ülkemizde bir saat önce hukuka aykırı olan bir durum bir saat sonra hukuka uygun hale gelebilmektedir. Bu sebeple dinamik olan iş düzenimiz sayesinde konu hakkında çıkan bütün kararlar ve kanunlar detaylıca incelenmekte, resmî gazete takibi yapılmakta bu sayede güncel hukuka her daim hazır olunmaktadır. Aynı zamanda bu dinamikliğimiz sayesinde büro bilgi arşivi olarak sürekli güncel kalınmaktadır.

Gizlilik: Müvekkiller tarafından dosya içeriği hakkında paylaşılan bütün bilgi ve belgeler hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmenin haricinde “Sır Saklama Yükümlülüğü” kuralları çerçevesinde 3.kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılmamaktadır.

Proaktiflik: B & T Hukuk ve Danışmanlık olarak salt sorunlara çözüm üretmek yerine, sorun ortaya çıkmadan sorunun ortaya çıkmasının önlenmesi hedeflenmektedir.


VİZYONUMUZ

Hukukun üstünlüğünün sağlanması için, meslek kuralları, meslek etiği ve benimsemiş olduğumuz ilkeler çerçevesinde her şeyden önce avukat kimliğimizin yanında bir birey olarak gereken çaba ve gayreti göstermek, savunma hakkının kutsal ve dokunulmaz bir hak oluşunu başta kendi toplumumuz olmak üzere tüm toplumlara kabul ettirmektir. Bununla birlikte bir diğer gayemiz ise bu çaba ve gayretimiz neticesinde elde ettiğimiz ahlaki değerleri kendimizden sonra gelecek nesillere miras bırakmaktır.