BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

ANASAYFA BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

BvT HUKUK VE DANIŞMANLIKB v T Hukuk ve Danışmanlık olarak, sır saklama yükümlülüğümüz ve vekil-müvekkil ilişkisinin tarafımıza yüklemiş olduğu etik kurallar çerçevesinde; Ceza Hukuku kapsamında gerek Türk vatandaşlarımıza gerekse yabancı uyruklu kişilere Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Büro olarak verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:  • Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şüpheli veya sanık müdafiiliği.
  • Ceza davasında mağdur veya müşteki vekilliği.
  • Yakalama, el koyma, arama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz.
  • Tutuklamaya itiraz başvurusunun yapılması, sürecin yönetimi ve sonuçlandırılması.
  • Asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davalarının takibi.
  • Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davalarının takibi.
  • Ceza davasının tüm aşamalarında tahliye taleplerinin mahkemeye sunulması.
  • İstinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi başvuruları.
  • İnfaz hukuku ve cezaevi uygulamalarından kaynaklanan sorunlara dair başvuruların yapılması, sürecin yönetimi ve sonuçlandırılması.
  • Yargılamanın yenilenmesi müessesine başvurulması, sürecin yönetimi ve sonuçlandırılması.