BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

ANASAYFA BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

Toplumumuzda ihtilafların son derece sık yaşandığı konulardan biri olan “Gayrimenkul Hukuku” B v T Hukuk ve Danışmanlık olarak özel ilgi alanlarımızdandır. Bu kapsamda B v T Hukuk ve Danışmanlık olarak ortaya çıkan sorunlar en etkin ve hızlı şekilde giderilmesi planlanarak müvekkillere çözümcül yöntemlerin sunulması hedeflenmektedir.  Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmayıp başlıca gayrimenkul hukuku hizmetlerimiz şunlardır;


 • Ecrimisil(3. Kişilere karşı kira) kaynaklı ihtilafların takibi,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklı ihtilafların takibi,
 • Eser sözleşmelerinden kaynaklı ihtilafların takibi,
 • Önalım hakkından kaynaklanan ihtilafların takibi,
 • Tapunun iptali ve tescili  konusundaki ihtilafların takibi,
 • Kat mülkiyeti hakkındaki ihtilafların takibi,
 • Gayrimenkul üzerindeki ipotek,satış vaadi,rehin hakkı,intifa, geçit hakkı gibi haklardan kaynaklı ihtilafların takibi,
 • Kira sözleşmesinden kaynaklı ihtilafların takibi,
 • Gayrimenkule ilişkin eksik işlemlerin ve  resmi prosödürlerinin tamamlanması,
 • Gayrimenkul alım,satım,yapım ve kira sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Projelerin çevre hukuku mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi,
 • Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları,
 • Tahliye davaları,

Konusunda hizmet vermekte olup gayrimenkul hukuku çok geniş bir kapsamı içerisine alması sebebiyle yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın B & T Hukuk ve Danışmanlık olarak gayrimenkul alanındaki uyuşmazlıklarda hizmet vermekteyiz.