BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

ANASAYFA BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK


  • Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında;
  •  Alt Sınır: 45.062,00 TL - Üst sınır: 1.802.640,00 TL
  • Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında; 
  • Alt Sınır: 27.037,00 TL - Üst sınır: 1.802.260,00 TL
  • Veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında;
  • Alt Sınır: 36.050,00 TL – Üst sınır: 1.802.640,00 TL
  • Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında;
  • Alt Sınır: 9.012,00 TL – Üst Sınır:180.263,00 TL

          İdari para cezası verilir.  (Türk Ceza Kanunu hükümleri saklıdır.)

"İşletmeniz hakkında KVKK risk analizi anketini (buraya) tıklayarak yapabilirsiniz."