BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

ANASAYFA BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

BvT HUKUK VE DANIŞMANLIKB v T Hukuk ve Danışmanlık olarak, sır saklama yükümlülüğümüz ve vekil-müvekkil ilişkisinin tarafımıza yüklemiş olduğu etik kurallar çerçevesinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında hem işçilere hem de işverenlere hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Büro olarak verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır: • İş Akdinin Feshi İçin İhtarname Hazırlanması.
 • İşçi ve İşyeri Nakilleri; İşyeri Değişikliklerine İlişkin Hukuki Değerlendirme ve Danışmanlık Verilmesi.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Hukuki Danışmanlık Hizmetleri Verilmesi.
 • Toplu İş Sözleşmesi Hazırlanması.
 • Bireysel İş Sözleşmesi Hazırlanması.
 • Arabuluculuk Sürecinin Başlatılması, Yönetimi ve Sonuçlandırılması.
 • Hizmet Tespit Davalarının Açılması ve Takibi.
 • İşe İade Davalarının Açılması ve Takibi.
 • Her Türlü İşçilik Alacağından Kaynaklanan Davalarının Açılması ve Takibi.
 • İşçilik Alacaklarının Hesaplanması Davalarının Açılması ve Takibi.
 • İş Kazası veya Meslek Hastalığından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davalarının Açılması ve Takibi.
 • Sendikal Faaliyetler ile İlgili İhtilafların Çözümlenmesi.