BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

ANASAYFA BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

BvT HUKUK VE DANIŞMANLIKKişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydedenlere: 1 - 3 Yıl Hapis Cezası,

Bu verilerin özel nitelikli veri olması halinde (sağlık, siyasi inanç, vs): 1,5 - 4,5 Yıl Hapis Cezası,

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına veren, yayan ya da ele geçirenlere: 1 - 4 Yıl Hapis Cezası,

İŞVERENLER İÇİN EN ÖNEMLİ OLANI İSE (KVKK m.17), Hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebepleri ortadan kalkan kişisel verilerin resen veya ilgili kişinin talebi üzerine imha edilmemesi halinde veri sorumlusu gerçek kişi ise bu kişiye, tüzel kişi ise yetkili ve görevli organ ve/veya temsilcilerine (Müdür, Yönetim kurulu başkanı): 1 - 2 Yıl Hapis Cezasına Hükmedilir.

Müdür ve yönetim kuruluna hapis cezasının öngörülmesi özelliği nedeniyle çok önemlidir.  Hukuk sistemimizde suçta ve cezada şahsilik prensibinin bir sonucu olarak hiç kimseye başkasının yaptığı/yapmadığı bir eylem nedeniyle ceza verilememektedir. Ancak KVKK m.17 ile birlikte kişisel verileri gerek kanunda öngörülen sürelerde (Örneğin özlük dosyasının saklanması için öngörülen süre 10 yıl) gerekse somut olaya göre makul süre içerisinde silmeyen şirketlerin yönetim kurulu ve müdürlerin şahsi olarak hapis cezası sorumlulukları vardır.  Bu durumda şirket çalışanları tarafından kişisel verilerin süresi içerisinde silinmemiş olması durumunda şirket çalışanları ile birlikte Müdür/Yönetim kurulu başkanın da hapis cezası sorumluluğu bulunmaktadır. Uygulamada bu durum şirketlerinden alacağını alamayan işçiler açısından işveren şirkete karışı alacaklarını alabilmek açısından tehdit unsuru olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple işverenlerin kanuna uyumlu hale gelmeleri gerek para cezalarıyla karşılaşmamaları için gerekse hapis cezaları için son derece önemlidir.

İşletmeniz hakkında KVKK risk analizi anketini (buraya) tıklayarak yapabilirsiniz.