BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

ANASAYFA BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK


B v T Hukuk ve Danışmanlık olarak, sır saklama yükümlülüğümüz ve vekil-müvekkil ilişkisinin tarafımıza yüklemiş olduğu etik kurallar çerçevesinde; Miras Hukuku kapsamında gerek Türk vatandaşlarımıza gerekse yabancı uyruklu kişilere Medeni Kanun’un miras hukukuna ilişkin hükümleri doğrultusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Büro olarak verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:  • Vasiyetname ve Mirasçı Tayini Sözleşmesi Düzenleme.
  • Veraset İlamı Alınması İçin Gerekli İşlemlerin Yapılması.
  • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Düzenleme.
  • Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davalarının Açılması ve Takibi.
  • Terekeyle İlgili Her Türlü Tespit, Defter Tanzimi ve Taksim Davalarının Açılması ve Takibi.
  • Mirasta Tenkis Davalarının Açılması ve Takibi.
  • Mirasta Mal Paylaşımı ve Saklı Payın Korunması Davası.
  • Muvazaalı (Danışıklı) Miras Hukuku İşlemlerine Karşı İptal Davalarının Açılması ve Takibi.
  • Mirasçıların Miras Talebine veya Reddine (Reddi Miras) İlişkin Her Türlü Davanın Açılması ve Takibi.