BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

ANASAYFA BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK


B v T Hukuk ve Danışmanlık olarak, sır saklama yükümlülüğümüz ve vekil-müvekkil ilişkisinin tarafımıza yüklemiş olduğu etik kurallar çerçevesinde; İcra ve İflas Hukuku kapsamında gerek Türk vatandaşlarımıza gerekse yabancı uyruklu kişilere İcra ve iflas Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu doğrultusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Büro olarak verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:



 • Kambiyo Senetlerinden (Çek,Bono,Poliçe) Kaynaklı İcra Takiplerinin Başlatılması Ve Takibi.
 • Taşınmaz Rehininden Kaynaklı İcra Takiplerinin Başlatılması ve Takibi.
 • Taşınır Rehininden Kaynaklı İcra Takiplerinin Başlatılması ve Takibi.
 • Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle İcra Takiplerinin Başlatılması ve Takibi.
 • Faturadan Kaynaklı İcra Takiplerinin Başlatılması ve Takibi.
 • Nafaka Alacağından Kaynaklı İcra Takiplerinin Başlatılması ve Takibi.
 • Kiralananın Tahliyesinden Kaynaklı İcra Takiplerinin Başlatılması ve Takibi.
 • İlamlı İcra Takiplerinin Başlatılması ve Takibi.
 • Tasarrufun İptali Açılması ve Takibi.
 • Menfi Tespit Davalarının Açılması ve Takibi.
 • İstihkak Davalarının Açılması ve Takibi.
 • Şikâyet Davalarının Açılması ve Takibi.
 • İstirdat Davalarının Açılması ve Takibi.