BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

ANASAYFA BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

BvT HUKUK VE DANIŞMANLIKKişisel verileri tamamen ya da kısmen otomatik olarak ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla manuel olarak işleyen (kaydeden, değiştiren, muhafaza eden, aktaran, silen, vs.) bütün gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır.

GÜNDELİK VE ÖZET BİR ANLATIMLA genel olarak; Çalışanlarının ve müşterilerinin verilerini işleyen bütün gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır.

Uygulamada şirketlerin “biz veri işlemiyoruz” iddialarıyla çok sık karşılaşmaktayız. Veri işleme, sadece bilgisayar ortamında alınan, kaydedilen ya da aktarılan bir işleme faaliyeti değildir. Veri işlemek çok geniş kapsamı içerisine alan değiştirme, kaydetme, aktarma, silme, muhafaza etme, açıklanma, gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.  Örneğin iş başvurusunda adli sicil kaydı örneği isteyen işverenler veri işlemiş kabul edilmektedir. Ayrıca SGK tarafından da tutulması zorunlu olan özlük dosyası tutulması da veri işleme faaliyetidir.  Bu nedenle 1 kişi bile olsa işçi çalıştıran işverenlerin veri işlememeleri mümkün değildir.

"İşletmeniz hakkında KVKK risk analizi anketini (buraya) tıklayarak yapabilirsiniz."