BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

ANASAYFA BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

BvT HUKUK VE DANIŞMANLIKB v T Hukuk Ve Danışmanlık olarak, Medeni Hukukun alt dalı olan Aile ve Kişiler Hukuku kapsamında; evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, soybağı kurulması, isim-soyisim değişikliği, evlat edinme, nüfus kaydının düzeltilmesi, vesayet gibi konulardan doğan hukuki ihtilafların çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde başta Medeni Kanun olmak üzere Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ilgili kanunlar çerçevesinde sır saklama yükümlülüğümüz doğrultusunda hizmet vermekteyiz. Büro olarak verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır: • Anlaşmalı Boşanma Davalarında Protokol Düzenlenmesi. 
 • Anlaşmalı Boşanma Davalarının Açılması ve Davanın Takibi.
 • Çekişmeli Boşanma Davalarının Açılması Ve Takibi.
 • Çekişmeli Boşanma Davalarında Maddi Ve Manevi Tazminat Taleplerinin Sunulması.
 • Mal Rejiminin Tasfiyesinden Kaynaklanan Davaların Açılması Ve Takibi.
 • Velayetin Değiştirilmesi Davalarının Açılması Ve Takibi.
 • Nafakanın Kaldırılması Davaların Açılması Ve Takibi.
 • Nafakanın Arttırılması Davaların Açılması Ve Takibi.
 • Nafakanın Ödenmemesi Halinde Gerekli Hukuki Ve Cezai Yollara Başvurulması.
 • Aile İçi Şiddet Ve Benzeri Hallerde Tedbir Kararı Alınması.
 • İsim Veya Soyisim Değişikliği Davalarının Açılması Ve Takibi.
 • Evlat Edinmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü.
 • Nesebin Reddi Davalarının Açılması Ve Takibi.
 • Babalık Davalarının Açılması Ve Takibi.
 • Evlenecek Taraflar Arasında Yapılacak Malvarlığı Sözleşmeleri Hakkında Danışmanlık Hizmeti Sağlanması.
 • Nişanlanmanın Sona Ermesinden Kaynaklanan İhtilafların Çözülmesi.
 • İstinaf Veya Yargıtay Başvurularının Yapılması Ve Takibi.
 • Aile Mahkemelerinde Görülen Tüm Uyuşmazlıkların Çözümü.
 • Aile Hukuku Alanında Tüm Mevzuatın Güncelliğinin Takibi.