BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

ANASAYFA BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK


1-) "Çalışan Sayım 50’den Az veya Yıllık Mali Bilançom 25 Milyondan Az, Bu Kanun Beni Kapsamıyor."

KVKK ihlali durumunda para cezası yaptırımına bağladığı birçok yükümlülük bulunmaktadır. Bunlar esaslı olarak;

  • Çalışanların verilerini işlemeden önce Aydınlatma Yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
  • Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi (Teknik ve idari önlemler alınması),
  • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan kararların yerine getirilmemesi ve
  • 50 ‘den fazla çalışana sahip ya da yıllık mali bilançosu 25.000.000’dan fazla olanlar ile temel faaliyet alanı özel nitelikli veri işlemek olanların ENVANTER oluşturma zorunluluğu.

ENVANTER zorunluluğu olmayan işverenlerin kanunun kendisini kapsamadığını düşünmeleri yukarıda görüldüğü üzere son derece yanlıştır. Nitekim ENVANTER oluşturma zorunluluğu kanunun para cezası öngördüğü 4 yükümlülükten biri olup envanter oluşturma zorunluluğu olmayan işverenlerin “Aydınlatma yükümlülüğü”, “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler”, “Kurul kararlarına uyma yükümlülüğü” devam etmektedir.

Hal böyle olunca uygulamada 50 çalışanım yok ya da yıllık mali bilançom 25 milyonu aşmıyor diyerek Kanuna uyumlu hale gelmeyen şirketlere kalan madde ihlallerinden toplam 81.111,00 TL - 3.785.543,00 TL arasında idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca şirket Müdür/Yönetim Kurulu Başkanına hapis cezası tatbik olunmaktadır.


2-) “Haziran Ayına Kadar Sürem Var.”

İşyerinde en az 50 çalışan veya yıllık mali bilançosu 25 Milyonu aşan işletmeler için yukarıda bahsettiğimiz yükümlülüklerin yanı sıra ayrıca 20 Haziran 2020 tarihine kadar Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) ‘e kayıt zorunluluğu da getirilmiştir. Hal böyle olmakla işveren şirketlerin 30 Haziran 2020 tarihine kadar sadece VERBİS’e kayıt yükümlülükleri bulunmakta “Aydınlatma yükümlülüğü” “veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbir alma yükümlülüğü” “kurul kararlarına uyma yükümlülüğü” halihazırda devam etmektedir. İşveren şirketler bu yanlış bilgi ile yükümlülüklerini bilmemekte ve neticesinde para ve hapis cezaları uygulanarak mağdur olmaktadırlar.


"İşletmeniz hakkında KVKK risk analizi anketini (buraya) tıklayarak yapabilirsiniz."