BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

ANASAYFA BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK

BvT HUKUK VE DANIŞMANLIK


B & T Hukuk ve Danışmanlık olarak, sır saklama yükümlülüğümüz ve vekil-müvekkil ilişkisinin tarafımıza yüklemiş olduğu etik kurallar çerçevesinde; Ticaret Hukuku kapsamında gerek Türk vatandaşlarımıza gerekse yabancı uyruklu kişilere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan Ticari İşletme, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, alanında hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Büro olarak verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır: • Kıymetli Evrakın İptali İçin Dava Açılması ve Takibi.
 • Şirket Ana Sözleşmesi Hazırlanması.
 • Şirketlere Aylık Düzenli Hukuki Danışmanlık Hizmeti Verilmesi.
 • İflasın Ertelenmesi Davası Açılması ve Takibi.
 • Konkordato İçin Hukuki Hizmet Verilmesi.
 • Şirket Tasfiyesi Sürecinde Hukuki Bilgilendirme.
 • Hisse Devir Sözleşmelerinin, Hissedarlar (Pay Sahipleri) Sözleşmelerinin, Oy Sözleşmelerin Hazırlanması.
 • Anonim ve Limited Şirketlere Danışmanlık Hizmeti.
 • Şirket Satın Almaları ve Şirket Birleşmeleri.
 • Ticaret ve Rekabet Hukuku.
 • Her Türlü Ticari Sözleşmenin Düzenlenmesi.
 • Genel Kurul Kararlarının İptali İçin Dava Açılması ve Takibi.